Respons

BHV en BHV Herhaling

Volgens de Arbo-wet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties. Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen, dienen zij de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd en jaarlijks de herhalingsopleiding te volgen.

Indien u beschikt over een geldig BHV diploma/certificaat  kunt u aan de herhalingscursus deelnemen. Indien uw diploma/certificaat verlopen is kan er mogelijk dispensatie worden verleend.

Er is geen examen, de cursist wordt getoetst op praktische vaardigheden. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist het herhalingscertificaat “Bedrijfshulpverlener”.
 

Interesse in deelname?

E-mail naar info@responsmedical.nl en informeer naar de mogelijkheden. Bij voldoende deelnemers zal er een training worden ingepland.