Respons

BHV Basis e-learning

BHV opleiding e-learning (code 0114)

Het e-learning programma bestaat uit de modulen:

De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:
- wat is BHV
- niet-spoedeisende Eerste Hulp;
- spoedeisende Eerste Hulp;
- brandbestrijding & Ontruiming.

Voordelen van e-learning
- cursus via internet met 100% filmbeelden
- beste rendement door kijken, luisteren en oefenen
- bepaal zelf tijd en tempo van leren

Studielast
De online BHV cursus bestaat uit vier hoofdstukken en een eindtoets. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met hoofdstukvragen. Aan het einde van de cursus sluit je af met een eindtoets. Bij voldoende resultaat kan de cursist deelnemen aan het praktijkgedeelte van een dagdeel. 

Diploma
Het BHV-diploma is 2 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid van het diploma verlengen door het volgen van een op de herhaling afgestemd e-learningtraject.

Doelgroep
Blended Learning is een combinatie van e-learning met een een praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschikt is: de tweedaagse opleiding of de e-learning opleiding.

Met het e-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op het praktijkgedeelte welk een dagdeel in beslag neemt.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het e-learning programma hebben behaald.
NB, De datum voor het praktijkgedeelte wordt bepaald in overleg met de opdachtgever en het aantal deelnemers die aan dit praktijkgedeelte zullen deelnemen!

Voor deelname/interesse, stuur dan een informeer mij per mail naar info@responsmedical.nl
Bij voldoende deelnemers zal er een training worden ingepland.